Pušta se u upotrebi Online Platforma za Proces Javnih Konsultacija

Zadovoljstvo nam je da Vas možemo obavestiti da je pokrenuta online platforma za javne konsultacije kojoj možete da pristupite na sledećoj web stranici: http://konsultimet.rks-gov.net/

Online platforma će obezbediti mogućnost svim zainteresovanim stranama da se uključe u proces kreiranja javnih politika u skladu sa Uredbom br. 05 / 2016 o minimalnim standardima za proces javne rasprave, koja je usvojena od strane Vlade Republike Kosova  29. aprila 2016.

REGISTRACIJA: Pozivamo Vas da se prijavite kao korisnik Platforme kako biste mogli postavljati svoje predloge i komentare na nacrte novih zakonodavnih akata i javnih politika. http://konsultimet.rks-gov.net/publicRegister.php

U skladu sa Uredbom br. 05 / 2016, Kancelarija za dobro upravljanje / Ured premijera, odgovorna je za održavanje online platforme. U izradi ove platforme Kancelarija za dobro upravljanje / Ured premijera je imala podršku od strane tima eksperata EU projekta "Podrška sprovođenju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom".

Molimo da sve predloge za unapređenje platforme i eventualne problem u korištenju dostavite na sledeću email adresu: trendeline.dreshaj@rks-gov.net

Unapred Vam se zahvaljujemo na doprinosu javnim konsultacijama putem online platforme i radujemo se saradnji sa Vama u povećanju transparentnosti kreiranja javnih politika.

Molim vas, delite ovaj link partneri i druge organizacije da budu deo ove platforme.

<< Natrag