Radionica za strateško planiranje Platforme CiviKos

Odbor Sekretarijata Platforme CiviKos je održao radionicu za strateškog planiranja Platforme CiviKos od 04-06 jula 2014. Prvenstveno u radionice je gđa Valdete Idrizi, izvršni direktor, predstavila dostignuća Platforme CiviKos u poslednjih 6 meseci, a zatim je počela radionica.
Radionica je obuhvatila određivanje vizije i misije CiviKosa, SWOT Matrica; davanje prioriteta mogućnosti i opasnosti, davanje prioriteta jakim i slabim stranama, davanje prioriteta strateškim ciljevima CiviKosa, metodologija rada CiviKosa, akcioni plan za finalizaciju strategije.  Ovo strateško planiranje će služiti Platformi CiviKosa za period 2014 – 2017. Radionica je podržana od TACSO – Kancelarija na Kosovu

<< Natrag