Sastanak organizacija civilnog društva oko procesa učlanjivanja Kosova u OGP

Priština, 14 oktobar 2013. Organizovan je prvi sastanak organizacija Civilnog Društva oko procesa učlanjivanja Kosova u OGP (Open Government Partnership) u kancelarijama pokreta “Lëvizja FOL”. Na sastanku su prisustvovali: Ardita Metaj-Dika (TACSO), Etida Zeka (RIINVEST), Florentina Hajdari (CBM), Isuf Zejna (KDI/TIK), Mimoza Murati (CiviKos), Iliriana Kaçaniku (KFOS), Valdete Idrizi (CiviKos), Arianit Dobroshi (IF), Kristjan Hasanaj (INPO), Fidan Kalaja dhe Petrit Zogaj (FOL).

Na ovom sastanku je razgovarano o procesu učlanjivanja Kosova u OGP (Open Government Partnership), ulozi vlade Republike Kosova i Civilnog Društva u ovom procesu, gde će Civilno Društvo izraditi plan aktivnosti, dok će Vlada Lobirati za učlanjivanje Kosova u OGP.

Takođe je razgovarano o učešću nekoliko članova iz Kosova u Godišnjem Samitu OGP i Danu Civilnog Društva koji se održava 30 oktobra – 1. novembra u Londonu, gde će učesnici biti predstavnici iz FOL, RIINVEST, KFOS i IPKO Foundation, dok će CiviKos biti prisutan samo na sastancima na Danu Civilnog Društva OGP.

<< Natrag