Sastanak sa članovima Platforme CiviKos radi diskusije o kodeksu ponašanja Platforme CiviKos

10.10.2013. sa početkom u 10:00 časova, u Sali za Konferencije KCSF u Prištini, održan je prvi sastanak za diskusiju o prvom nacrtu Kodeksa Ponašanja kojeg je Platforme CiviKos dizajnirala u saradnji sa ugovorenim stručnjakom Gospodinom Hajrulla Çeku. Kodeks Ponašanja će odraziti odanost Platforme CivKos i svojih članova prema etičkim principima u njihovim naporima da ispune misiju Platforme.

Učesnici su bili: Hajrulla Çeku - Autor nacrta Kodeksa Ponašanja,  Mimoza Murati - Platforma Civikos, Dardan Kryeziu - Platforma Civikos, Ardiana Osmani - Platforma Civikos,  Arbër Nimani - Platforma Civikos kao i predstavnici organizacija članica: Vehbi Gogjuli – NVO “Gjeomjedisi”, Zef Shala - SHABK Nëna Terezë,  Labinot Salihu- NVO IKS, Dren Puka -KCSF, Visar Sutaj - NVO D4D, Shemsije Seferi- NVO ALMA, Samir Reka- NVO INPO, Nezhda Sherifi - NVO Ekosistemi, Shaqir Haxhaj – NVO Kapak i Miradije Gashi- NVO Venera.

<< Natrag