Savet za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom priprema radni plan za 2015 godinu

Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje u saradnji sa Platformom CiviKosa i podrškom projektom TACSO na Kosovu, organizuje radionicu za razvoj Radnog Plana za 2015 godinu za Savet koji sprovodi Vladinu Strategije o saradnji sa Civilnim Društvom 2013 – 2017.

Sa ciljem što bolje funkcionalizacije Saveta i Radnih Grupa, radiće se o detaljima i preradu akcionog plana za strateški plan Saveta za 2015 godinu. Ovaj plan će detaljno opisati delatnosti, rokove za svaki mesec tokom godine i za svaku instituciju, sa indikatorima i dostignuća koja se očekuju za 2015 godinu.
Trodnevna radionica se održava na Prevalcu, u Hotelu Sharr.

<< Natrag