Sekretarijat Platforme CiviKos organizuje regionalne konsultacione sastanke

Sekretarijat Platforme CiviKosa je tokom aprila 2017 god. organizovao šest regionalnih sastanka koji su održani u Mitrovici, Uroševcu, Gnjilanu, Peći, Prizrenu i Prištini sa organizacijama civilnog društva okoizazova u sprovođenju Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom2013-2017.Na ovim sastancima predstavljeno je dosadašnje sprovođenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom, objavljeni izveštaj o raspodeli javnih fondova, određivanje Minimalnih Standarda za podelu javnih fondova za OCD, kao i lansiranje online Platforme za proces javnih konsultacija gde je pozitivno ocenjena povećana transparencija i stvaranje prikladne sredine za civilno društvo na Kosovu.

Predstavnici prisutnih OCD na sastanku su videli kao veoma važno izgradnju sistema za ugovaranje usluga za OCD i proces izrade pravilnika za Minimalne Standarde za raspodelu javnih fondova za OCD. Takođe jedna od glavnih preporuka kojaje data od strane prisutnih organizacija bila je da se i sistem za ogovaranje usluga, javne konsultacije, transparencijeu podeli javnih fondova reguliše i sa lokalnom upravom.

Predstavnici prisutnih OCD na sastanku su raspravljali i o mogućnosti za konkretno uključivanje tokom godine u sprovođenju Vladine Strategije, kao i efektivno angažovanje u procesu pripreme/razvoja nove Strategije i oko procesa javnih konsultacija preko Online Platforme za Javne Konsultacije.

Platforma CiviKosće razmotriti sve preporuke i predloge koji su izašli iz svih regionalnih sastanaka, i sa time pripremila jedan sumativni izveštaj koji će služiti kao početak priprema nove Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom.

 

Ovi sastanci su organizovani sa podrškom TACSOKancelarije na Kosovu.

<< Natrag