Skupština članova Platforme CiviKos

Skupština članova Platforme CiviKos održat će se 04 aprila 2014. godine. u  "Sheshi 21" u Prištini, sa početkom u 10:00 časova.

Osim radnog i finansijskog izveštaja, u ovom susretu Skupštine Platforme CiviKos glasat će se u celosti kao novi dokumenti koji su bili u konsultaciji sa članovima od prošle godine: Pravilnik rada (uključujući mehanizme za selekciju i predstavljanje) i Etički Kod. Takođe predložiće se glasanje promene jednog članka Statuta i Pravilika rada Odbora povezana sa pružanjem rotacije članova odbora i obezbeđivanje kontinuiteta rada. U ovoj Skupštini biće izabran i novi Odbor Platforme CiviKos.

Svaka organizacija može biti predstavljena samo da jednim predstavnikom. Za učesnike van Prištine putni troškovi biće pokriveni od sekretariata Platforme CiviKos.

 

 

<< Natrag