"U pravcu strukturisane saradnje između civilnog društva i javnih organa na Kosovu"

Nakon tromesečnog perioda analize dobrih iskustava saradnje iz zemalja regiona i Evrope, 10. februara 2011., Platforma CiviKos, pred organizacijama civilnog društva predstavila je studiju “U pravcu strukturisane saradnje između civilnog društva i javnih organa na Kosovu”.  Nakon predstavljanja analize, fokus diskusije je bio na potrebi za saradnju sektora civilnog društva sa javnim organima na Kosovu.

Kao nastavak, prisutne organizacije na sastanku su ocenile da je obavezno određivanje pravila saradnje sa javnim organima i da je potrebno da se što pre krene sa radom na razvoju strategije.

Na kraju sastanka su određena glavna područja koja mogu doprineti u saradnji sa javnim organima, i to su:
1.    Unapređenje pravnog okvira za funkcionisanje organizacija civilnog društva;
2.    (Direktna ili indirektna) Finansijska podrška za civilno društvo;
3.    Ugovoriti nekoliko javnih usluga za civilno društvo;
4.    Jačanje učešće civilnog društva u donošenju odluka;
5.    Uključivanje civilnog društva u procesima Evropske Integracije.

U nastavku, sve organizacije članice Platforme CiviKos će se opredeliti za gore navedena područja, zavisno od njihovog iskustva i na taj način će doprineti u sakupljanju podataka za razvoj strategije za saradnju sa javnim organima na Kosovu.

<< Natrag