• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 23 Februar 2022

  Panel "Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje"

  Panel „Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje“ okupio je zainteresovane strane iz različitih sektora, koji su istovremeno bili partneri Platforme CiviKos u raznim kampanjama i projektima protiv COVID-19. Panel je bio završna aktivnost projekta #NiseMuhabetin, koji finansira SlovakAid. Nastavi

 • 22 Januar 2021

  Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

  Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 10 August 2020

  Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO)

  Posle završetka postupka nominiranja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RICO), komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, bivšeg predstavnika u Upravnom Savetu RKSM-a g. Arianit Jashari i predstavnika Sekretarijata CiviKos pregledali su sve aplikacije i sastavili listu kandidata koji ispunjavaju... Nastavi

 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

Panel "Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje"

Panel „Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje“ okupio je zainteresovane strane iz različitih sektora, koji su istovremeno bili partneri Platforme CiviKos u raznim kampanjama i projektima protiv COVID-19. Panel je bio završna aktivnost projekta #NiseMuhabetin, koji finansira SlovakAid. Nastavi

 • 06 Oktobar 2015

  Brojanje glasova za izbor dva predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos, kao nosilac procesa organizovanja izbora za dva nova predstavnika civilnog društva u savet, i uz prisustvu posmatrača prisutnih 06.10.2015. u kancelariji CiviKos-a, organizovao je prebrojavanje glasova za dva nova predstavnike civilnog društva u savetu. Procitajte vise

 • 28 Septembar 2015

  Proces glasanja za izbor dva nova članova od strane civilnog društva u Savetu

  Posle završetka nominacije, panel koja se sastojio od jednog predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos i od jednog predstavnika Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije Premijera (KDU/KPM) proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne kriterijume. Svi nominirani kandidati... Procitajte vise

 • 07 Septembar 2015

  Proces izbora dva članova u Savetu

  Savet za sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom je telo stvoreno da osigura, koordinira i prati sprovođenje Strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 - 2017 kao i Akcioni Plan za sprovođenje ove strategije 2013 -2015. Savet ima 29 članova, 14 predstavnika... Procitajte vise

 • 10 Juli 2015

  Mobilizacija civilnog društva za rešavanje važnih pitanja od interesa za Savet za implementaciju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013 – 2017

  09.07.2015 Platforma CiviKos je održala informativnu sesiju održanoj za predstavnike civilnog društva u Savetu i članovima radnih grupa Platforme CiviKos. Sastanak je održan u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini. Procitajte vise

 • 08 Juli 2015

  Prvi trening regionalnih centara Platforme CiviKos

  08.07.2015 u kancelarijama Platforme CiviKos je održan trening sa organizacijama koje su dobili pravo da vode regionalnim centrima Platforme CiviKos.
  Procitajte vise

 • 07 Maj 2015

  CiviKos obeležava dan Evrope

  Italijanska organizacija ’Centro Laici Italiani per le Missioni’, sa sedištem u Đakovici i u saradnji sa organizacijom She-Era - Women’s Business Association, i sa podrškom opštine Đakovica, i stranih ambasada na Kosovu, organizovali su trodnevni događaj "Gradimo Evropu u kući" koji je... Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Obuka za članove radnih grupa Platforme CiviKos

  Nakon poziva za učešće u Radnim Grupama Platforme CiviKos, 05.03.2015, CiviKos je organizovao prvi trening u Centru za konferencije “Orion” u Prištini. Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Informativna Sesija za Radne Grupe Saveta za Nadgledanje Vladine Strategije za saradnju sa Civilnim Društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos u saradnji sa partner organizacijom CNVOS i Kancelarijom za Dobro Upravljanje/Ured Premijera organizovali su jednodnevnu radionicu 04.03.2015 u Hotelu Sirius. Procitajte vise

 • 01 Mart 2015

  Prizren odan stvaranju tematskih radnih grupa

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz Prizrenskog regiona, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Restoranu Ambient, u Prizrenu. Procitajte vise