• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 23 Februar 2022

  Panel "Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje"

  Panel „Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje“ okupio je zainteresovane strane iz različitih sektora, koji su istovremeno bili partneri Platforme CiviKos u raznim kampanjama i projektima protiv COVID-19. Panel je bio završna aktivnost projekta #NiseMuhabetin, koji finansira SlovakAid. Nastavi

 • 22 Januar 2021

  Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

  Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 10 August 2020

  Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO)

  Posle završetka postupka nominiranja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RICO), komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, bivšeg predstavnika u Upravnom Savetu RKSM-a g. Arianit Jashari i predstavnika Sekretarijata CiviKos pregledali su sve aplikacije i sastavili listu kandidata koji ispunjavaju... Nastavi

 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

Panel "Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje"

Panel „Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje“ okupio je zainteresovane strane iz različitih sektora, koji su istovremeno bili partneri Platforme CiviKos u raznim kampanjama i projektima protiv COVID-19. Panel je bio završna aktivnost projekta #NiseMuhabetin, koji finansira SlovakAid. Nastavi

 • 27 Februar 2015

  Gnjilanski region takođe spreman da bude aktivan u radnim grupama

  U nizu konsultacija sa članicama i svih regiona Kosova, Platforma CiviKos je održala konsultativni sastanak u Gnjilanu, sa organizacijama iz Gnjilansko regiona, oko stvaranja radnih grupa za određene teme na osnovu ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017,... Procitajte vise

 • 26 Februar 2015

  Konsultacije oko osnivanja radnih grupa na osnovu tema

  Platforma CiviKos organizuje sastanke sa NVO članice iz regiona Peći 11.11.2014, Gnjilane 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, da bi nakon toga nastavili sa Mitrovicom i Prištinom. Procitajte vise

 • 26 Februar 2015

  CiviKos ubrzo sa tematskim radnim grupama

  Održan je konsultativni sastanak sa NVO članicama iz Pećkog regiona u stvaranju radnih grupa na osnovu tema, i u okviru ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom. Na sastanku je razgovarano o ulozi, mandatu i izboru organizacija u ovim radnim grupama. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Savet za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom priprema radni plan za 2015 godinu

  Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje u saradnji sa Platformom CiviKosa i podrškom projektom TACSO na Kosovu, organizuje radionicu za razvoj Radnog Plana za 2015 godinu za Savet koji sprovodi Vladinu Strategije o saradnji sa Civilnim Društvom 2013 – 2017. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Jaka podrxka Prixtine u stvaranju radnih grupa CiviKosa

  Platforma CiviKos je održala zadnji konsultativni sastanak u ovoj seriji aktivnosti, sa organizacijama iz regiona Prištine, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Sali za sastanke KCSF, u... Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Mobilizacija i u severnoj Mitrovici

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz regiona severne Mitrovice, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Izbor predstavnika OCD u Saveta za Sprovođenje Vladine Strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

  Platforma CiviKos, nakon zatvaranja procesa glasanja za predstavnike Saveta za Strategiju Vlade o saradnji sa civilnim društvom, organizovala je brojanje glasova u prisustvu posmatrača u prostorijama Platforme CiviKos. Procitajte vise

 • 24 Februar 2015

  CiviKos učestvuje na sajmu NVO u okviru "Međunarodnog Dana Demokracije"

  U okviru raznih aktivnosti organizovanim od strane Skupštine Republike Kosova povodom “Međunarodnog Dana Demokracije”, organizovan je i Sajam za NVO. Ovo je urađeno u saradnji sa Organizacijama Civilnog Društva Procitajte vise

 • 23 Februar 2015

  Radionica za strateško planiranje Platforme CiviKos

  Odbor Sekretarijata Platforme CiviKos je održao radionicu za strateškog planiranja Platforme CiviKos od 04-06 jula 2014. Prvenstveno u radionice je gđa Valdete Idrizi, izvršni direktor, predstavila dostignuća Platforme CiviKos u poslednjih 6 meseci, a zatim je počela radionica. Procitajte vise