• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 22 Januar 2021

  Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

  Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 10 August 2020

  Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO)

  Posle završetka postupka nominiranja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RICO), komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, bivšeg predstavnika u Upravnom Savetu RKSM-a g. Arianit Jashari i predstavnika Sekretarijata CiviKos pregledali su sve aplikacije i sastavili listu kandidata koji ispunjavaju... Nastavi

 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 18 Mart 2020

  Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

  Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.
  Nastavi

Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Prištine

  Sledeći informativni sastanak je bio sa Prištinskim regionom. Sastanak je održan u kancelarijama KCSF, u četvrtak, 03.07.2014. Nakon otvaranje sastanka i predstavljanja dnevnog reda, gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos je poćela sa predstavljanjem nacrta projektnog zadatka... Procitajte vise

 • 21 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  Platforma CiviKos ke održala drugi informativni sastanak sa NVO iz regiona Gnjilana, Uroševca, Kamenice, Vitine, u Restoranu Orchide u Uroševcu 26.06.2014. Procitajte vise

 • 20 Februar 2015

  Informativni sastanci o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Mitrovice

  Platforma CiviKos je održala informativne sastanke sa NVO u region Mitrovice (jug i sever). Sastanci se odnose na sprovođenje strategije razvoja i prezentacije nacrta projektnog zadatka (nacrt propisa) za rad Saveta u sprovođenju Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Procitajte vise

 • 19 Februar 2015

  Informativni sastanci za prateće mehanizme strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

  Prošle godine je odobrena Strategija Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Da bi ova Strategija bila implementirana, treba obezbediti mehanizme za praćenje sprovođenje ove strategije, odnosno osnivanje Saveta za sprovođenje Strategije vlade, gde su otvorena za diskusiju radna... Procitajte vise

 • 18 Februar 2015

  Skupština članova Platforme CiviKos

  Skupština članova Platforme CiviKos održat će se 04 aprila 2014. godine. u “Sheshi 21” u Prištini, sa početkom u 10:00 časova. Procitajte vise

 • 18 Februar 2015

  Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu

  Nakon kontinuiranog posvećenosti jačanju Platforme CiviKos, kao most povezivanja sektora civilnog društva i Vlade, Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu 4. aprila 2014 u “Sheshi 21" u Prištini, u kojem je prisustvovalo 75 članova , 68 organizacija članica sa pravom glasa. Procitajte vise

 • 16 Februar 2015

  Platforma CiviKos priprema strateški plan 2014 – 2017

  Sekretariat Platforme CiviKos, zajednično sa članovima svog Upravnog odbora, je održala dvo-dnevnu radionicu za “Stratešku orientaciju Platforme CiviKos za buduće tri godine”. Procitajte vise

 • 15 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Prištini

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala zadnji konsultativni sastanak u Prištini. Sastanak je održan 14.11.2013 u Centru za Konferencije Orion u Prištini Procitajte vise

 • 14 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Prizrenu

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Prizrenu Procitajte vise