• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 23 Februar 2022

  Panel "Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje"

  Panel „Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje“ okupio je zainteresovane strane iz različitih sektora, koji su istovremeno bili partneri Platforme CiviKos u raznim kampanjama i projektima protiv COVID-19. Panel je bio završna aktivnost projekta #NiseMuhabetin, koji finansira SlovakAid. Nastavi

 • 22 Januar 2021

  Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

  Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 10 August 2020

  Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO)

  Posle završetka postupka nominiranja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RICO), komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, bivšeg predstavnika u Upravnom Savetu RKSM-a g. Arianit Jashari i predstavnika Sekretarijata CiviKos pregledali su sve aplikacije i sastavili listu kandidata koji ispunjavaju... Nastavi

 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

Panel "Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje"

Panel „Dve godine sa pandemijom – nastavak napora za bolje upravljanje“ okupio je zainteresovane strane iz različitih sektora, koji su istovremeno bili partneri Platforme CiviKos u raznim kampanjama i projektima protiv COVID-19. Panel je bio završna aktivnost projekta #NiseMuhabetin, koji finansira SlovakAid. Nastavi

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  U nizu informativnih sastanaka, sledeći je organizovan u Pećkom region. Sastanak je održan u sali za konferencije NVO Zana u Klini 27.06.2014. Sastanak je započela gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos Procitajte vise

 • 22 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Prištine

  Sledeći informativni sastanak je bio sa Prištinskim regionom. Sastanak je održan u kancelarijama KCSF, u četvrtak, 03.07.2014. Nakon otvaranje sastanka i predstavljanja dnevnog reda, gđa. Valdete Idrizi, direktorica Platforme CiviKos je poćela sa predstavljanjem nacrta projektnog zadatka... Procitajte vise

 • 21 Februar 2015

  Informativni sastanak o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Uroševca

  Platforma CiviKos ke održala drugi informativni sastanak sa NVO iz regiona Gnjilana, Uroševca, Kamenice, Vitine, u Restoranu Orchide u Uroševcu 26.06.2014. Procitajte vise

 • 20 Februar 2015

  Informativni sastanci o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Mitrovice

  Platforma CiviKos je održala informativne sastanke sa NVO u region Mitrovice (jug i sever). Sastanci se odnose na sprovođenje strategije razvoja i prezentacije nacrta projektnog zadatka (nacrt propisa) za rad Saveta u sprovođenju Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Procitajte vise

 • 19 Februar 2015

  Informativni sastanci za prateće mehanizme strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017

  Prošle godine je odobrena Strategija Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Da bi ova Strategija bila implementirana, treba obezbediti mehanizme za praćenje sprovođenje ove strategije, odnosno osnivanje Saveta za sprovođenje Strategije vlade, gde su otvorena za diskusiju radna... Procitajte vise

 • 18 Februar 2015

  Skupština članova Platforme CiviKos

  Skupština članova Platforme CiviKos održat će se 04 aprila 2014. godine. u “Sheshi 21” u Prištini, sa početkom u 10:00 časova. Procitajte vise

 • 18 Februar 2015

  Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu

  Nakon kontinuiranog posvećenosti jačanju Platforme CiviKos, kao most povezivanja sektora civilnog društva i Vlade, Platforma CiviKos je održala godišnju skupštinu 4. aprila 2014 u “Sheshi 21" u Prištini, u kojem je prisustvovalo 75 članova , 68 organizacija članica sa pravom glasa. Procitajte vise

 • 16 Februar 2015

  Platforma CiviKos priprema strateški plan 2014 – 2017

  Sekretariat Platforme CiviKos, zajednično sa članovima svog Upravnog odbora, je održala dvo-dnevnu radionicu za “Stratešku orientaciju Platforme CiviKos za buduće tri godine”. Procitajte vise

 • 15 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Prištini

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala zadnji konsultativni sastanak u Prištini. Sastanak je održan 14.11.2013 u Centru za Konferencije Orion u Prištini Procitajte vise