• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 04 Maj 2023

  Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 03 Maj 2023

  Radionicu Tgrupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću u nizu radionicu Tematske grupe za povećanje volonterizma za programe od javnog interesa. Nastavi

 • 26 April 2023

  Radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike.

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za povećanje učešća civilnog društva u kreiranju politike. Nastavi

 • 28 Februar 2023

  Radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga

  Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za razvoj praksi i procedura za ugovaranje OCD u pružanju javnih usluga. Nastavi

Radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD. Nastavi

 • 08 Juli 2015

  Prvi trening regionalnih centara Platforme CiviKos

  08.07.2015 u kancelarijama Platforme CiviKos je održan trening sa organizacijama koje su dobili pravo da vode regionalnim centrima Platforme CiviKos.
  Procitajte vise

 • 07 Maj 2015

  CiviKos obeležava dan Evrope

  Italijanska organizacija ’Centro Laici Italiani per le Missioni’, sa sedištem u Đakovici i u saradnji sa organizacijom She-Era - Women’s Business Association, i sa podrškom opštine Đakovica, i stranih ambasada na Kosovu, organizovali su trodnevni događaj "Gradimo Evropu u kući" koji je... Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Obuka za članove radnih grupa Platforme CiviKos

  Nakon poziva za učešće u Radnim Grupama Platforme CiviKos, 05.03.2015, CiviKos je organizovao prvi trening u Centru za konferencije “Orion” u Prištini. Procitajte vise

 • 24 Mart 2015

  Informativna Sesija za Radne Grupe Saveta za Nadgledanje Vladine Strategije za saradnju sa Civilnim Društvom

  Sekretarijat Platforme CiviKos u saradnji sa partner organizacijom CNVOS i Kancelarijom za Dobro Upravljanje/Ured Premijera organizovali su jednodnevnu radionicu 04.03.2015 u Hotelu Sirius. Procitajte vise

 • 01 Mart 2015

  Prizren odan stvaranju tematskih radnih grupa

  Platforma CiviKos je održala sledeći konsultativni sastanak, sa organizacija iz Prizrenskog regiona, oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Restoranu Ambient, u Prizrenu. Procitajte vise

 • 27 Februar 2015

  Gnjilanski region takođe spreman da bude aktivan u radnim grupama

  U nizu konsultacija sa članicama i svih regiona Kosova, Platforma CiviKos je održala konsultativni sastanak u Gnjilanu, sa organizacijama iz Gnjilansko regiona, oko stvaranja radnih grupa za određene teme na osnovu ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017,... Procitajte vise

 • 26 Februar 2015

  Konsultacije oko osnivanja radnih grupa na osnovu tema

  Platforma CiviKos organizuje sastanke sa NVO članice iz regiona Peći 11.11.2014, Gnjilane 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, da bi nakon toga nastavili sa Mitrovicom i Prištinom. Procitajte vise

 • 26 Februar 2015

  CiviKos ubrzo sa tematskim radnim grupama

  Održan je konsultativni sastanak sa NVO članicama iz Pećkog regiona u stvaranju radnih grupa na osnovu tema, i u okviru ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom. Na sastanku je razgovarano o ulozi, mandatu i izboru organizacija u ovim radnim grupama. Procitajte vise

 • 25 Februar 2015

  Savet za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom priprema radni plan za 2015 godinu

  Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje u saradnji sa Platformom CiviKosa i podrškom projektom TACSO na Kosovu, organizuje radionicu za razvoj Radnog Plana za 2015 godinu za Savet koji sprovodi Vladinu Strategije o saradnji sa Civilnim Društvom 2013 – 2017. Procitajte vise