• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 22 Januar 2021

  Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

  Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 10 August 2020

  Otvara se proces glasanja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RYCO)

  Posle završetka postupka nominiranja za predstavnika mladih u Upravnom Savetu Regionalne Kancelarije za Saradnju Mladih RKSM-a (RICO), komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, bivšeg predstavnika u Upravnom Savetu RKSM-a g. Arianit Jashari i predstavnika Sekretarijata CiviKos pregledali su sve aplikacije i sastavili listu kandidata koji ispunjavaju... Nastavi

 • 01 April 2020

  Aktivnosti za podršku civilnom društvu tokom pandemije virusa Corone / Covid-19

  Uprkos restriktivnim merama, projektni tim EU TACSO 3 radi u punom kapacitetu iz daljine, koristeći sve dostupne online komunikacione instrumente za nastavak primene planiranih projektnih aktivnosti. Nastavi

 • 18 Mart 2020

  Priručnik za rad OCD i preventivne mere za COVID-19

  Poslednji događaji koji se vezuju sa širenjem virusa COVID-19/Koronavirus, uključujući proglašenje pandemije od strane SZO i preduzimanjem preventivnih mera od strane Vlade Kosova, imali su direktan uticaj na rad organizacija civilnog društva.
  Nastavi

Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za... Nastavi

 • 13 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Mitrovici

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Mitrovici. Sastanak je održan 05.11.2013. u Hotelu Palace u Mitrovici Procitajte vise

 • 12 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Đakovu

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Đakovu. Sastanak je održan 31.10.2013. u Restoranu Qarshia e Jupave u Đakovu. Procitajte vise

 • 11 Februar 2015

  Sastanak sa članovima Platforme CiviKos radi diskusije o kodeksu ponašanja Platforme CiviKos

  10.10.2013. sa početkom u 10:00 časova, u Sali za Konferencije KCSF u Prištini, održan je prvi sastanak za diskusiju o prvom nacrtu Kodeksa Ponašanja kojeg je Platforme CiviKos dizajnirala u saradnji sa ugovorenim stručnjakom Gospodinom Hajrulla Çeku Procitajte vise

 • 11 Februar 2015

  Konsultativni sastanak u Gnjilanu

  Platforma CiviKos je u okviru svojih aktivnosti za konsultacije svojih internih dokumenata sa organizacijama članica, organizovala sledeći konsultativni sastanak u Gnjilanu. Sastanak je održan 29.10.2013 u Restoranu Bujana u Gnjilanu Procitajte vise

 • 10 Februar 2015

  Sastanak Odbora Platforme Civikos

  08.10.2013. sa početkom u 10:00 održan je šesti sastanak odbora Platforme CiviKos.
  U sastanku su prisustvovali. Taulant Hoxha (KCSF), Valbona Salihu (Norma), Petrit Tahiri (KEC), Sihana Xhaferi (KFOS), Veton Mujaj (Syri i Vizionit), Valdete Idrizi (CiviKos) kao i članovi sekretarijata Platforme... Procitajte vise

 • 09 Februar 2015

  Odobravanje Vladine Strategije i Akcionog Plana za saradnju sa Civilnim Društvom 2013 – 2017

  Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, u bliskoj saradnji sa Platforme CiviKos i uz podršku i saradnju Pravne kancelarije i Kancelarije za strateško planiranje u Kancelariji premijera izradila je i finalizirali Strategiju i Akcioni plan Vlade za saradnju sa Civilnim Društvom 2013-2017. Procitajte vise

 • 08 Februar 2015

  Gđa. Valdete Idrizi se imenuje Izvršni Direktor Platforme CiviKos

  Na osnovu zakonskim ovlašćenja, Odbor Platforme CiviKos, na sastanku održanom 22. decembra 2011. godine doneo odluku o imenovanju dugogodišnjeg aktiviste civilnog društva gospođe Valdete Idrizi u funkciji Izvršnog Direktora Platforme CiviKosa. Procitajte vise

 • 07 Februar 2015

  Godišnja skupština Platforme CiviKos

  Nakon dodatne posvećenosti tokom prošle godine i radi promovisanja saradnju u okviru civilnog društva prema strukturiranom odnosa između civilnog društva i javnih institucija, Platforma CiviKos je održala svoju godišnju skupštinu 7. oktobra 2011. Procitajte vise

 • 06 Februar 2015

  Finansijska podrška za organizacije civilnog društva

  U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih vlasti na Kosovu, 24. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe “Finansijska podrška za organizacije civilnog društva”. Procitajte vise