Platforma CiviKos je dobrovoljno ujedinjenje organizacija civilnog društva, posvećena razvoju povoljnog ambijenta za saradnju između civilnog društva i javnih vlasti.