• POZIV ZA NOMINIRANJE OD STRANE OCD ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG DRUŠTVA U SAVETU ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

  Download
 • POZIV ZA UČEŠĆE U TEMATSKIM GRUPAMA PLATFORME CIVIKOS

  Download
 • Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta

  Download
 • Rok za imenovanje jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom

  Download
 • Poziv za jedan predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom

  Download
 • Pozovite predstavnike Tematske mreže organizacija civilnog društva koje deluju na Kosovu za Savet

  Download
 • OTVORENI POZIV za izbor predstavnika OCD u Međuinstitucionalni tim za promociju zapošljavanja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u Republici Kosovo

  Download
 • Poziv za predstavnika Tematske mreže organizacija civilnog društva

  Download
 • Rok za prijavu je produžen - POZIV ZA NOMINOVANJE OD STRANE OCD-a ZA PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA IZ OCD-a U SAVETU ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA

  Download