• Fletëvotimi

  Download
 • Ares Shporta - Fondacioni Lumbardhi

  Download
 • Visar Sutaj - KDI

  Download
 • Proces izbora jednog predstavnika civilnog društva u Savetu za sprovođenje Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom

  Download
 • OSNOVNI KRITERIJUMI ZA OCD KOJE VRŠE NOMINIRANJE, NOMINIRANE KANDIDATE I ZA OCD KOJE GLASAJU

  Download
 • POZIV ZA NOMINIRANJA OD OCD-a ZA PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA U SAVET ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE VLADE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

  Download
 • Obrazac za nominiranje predstavnika civilnog društva

  Download
 • UPLATA ČLANARINE U PLATFORMI CIVIKOS

  Download
 • Izjava ispunjavanja obaveza Etičkog Koda za organizacije članice Platforme CiviKosa za 2014 godinu.

  Download