• Obrazac za nominiranje predstavnika civilnog društva

    Download
  • UPLATA ČLANARINE U PLATFORMI CIVIKOS

    Download
  • Izjava ispunjavanja obaveza Etičkog Koda za organizacije članice Platforme CiviKosa za 2014 godinu.

    Download