Projekti

Build Back Better

Izgradite bolje – živiti u novoj stvarnosti U okviru ovog projekta CiviKos je kreirao platformu Realitet I Ri http://realitetiri.com/. Cilj platforme je bio da pomogne preduzećima i građanima da budu informisani o anti-Covid merama na Kosovu. Informativne sesije su organizovane od UN, a fasilitirao iih je CiviKos. Ove sesije su bile usmerene na širok spektar preduzeća okupljenih od strane Privredne komore Kosova. << Natrag