Projekti

Radeći zajedno - I faza

CiviKos Platforma sprovodi projekat „Radimo zajedno u cilju postizanja produktivnog odnosa u radu između civilnog društva i vlasti na Kosovu“, projekat pod upravom Kancelarije Evropske unije na Kosovu koji finansira Evropska unija, i koji sufinansira Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo. Glavni cilj projekta je doprinos dobroj vladavini, evropskim integracijama i energičnom civilnom društvu na Kosovu kroz omogućavanje dobre saradnje između civilnog društva i vlasti na Kosovu. Trajanje projekta je od aprila 2013 do septembra 2014. godine.

<< Natrag