Projekti

 • 15 Maj 2022

  Aktivnost Angažovanja Građana

  Ovaj projekat je organizovan uz podršku Programa angažovanja građana, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i USAID na... Procitajte vise

 • 11 Maj 2022

  Think Balkans

  „Instrument saradnje za OCD Zapadnog Balkana – THINK BALKANS“
  Po uzoru na Think Višegrad – V4 Think Tank platformu i usko sarađujući sa... Procitajte vise

 • 11 Maj 2022

  Započnite Razgovor

  Nastavak kampanje „Nosite masku“ koju su pokrenuli članovi CiviKosa. Promocija vakcinacije i anti-covid pravila putem infografika, video klipova.... Procitajte vise

 • 11 Maj 2022

  Pojačavanje lokalnih glasova kroz značajno učešće

  Povećanje saradnje između lokalnih OCD i građana za rešavanje potreba i izazova na lokalnom nivou u šest fokusiranim opštinama (Prizren,... Procitajte vise

 • 11 Maj 2022

  Ublažavanje uticaja pandemije COVID-19 za OCD koje pružaju usluge

  Mapiranje postojećih praksi ugovaranja usluga za OCD i podrška Saveta za saradnju sa civilnim društvom u rešavanju izazova i potreba u ugovaranju... Procitajte vise

 • 11 Maj 2022

  Tehnička pomoć za CiviKos o politikama SPN/FT

  Podizanje svesti i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da rade s vlastima na zakonu o SPN/FT i politikama smanjenja rizika za banke. Procitajte vise

 • 31 Mart 2021

  Build Back Better

  Izgradite bolje – živiti u novoj stvarnosti U okviru ovog projekta CiviKos je kreirao platformu Realitet I Ri http://realitetiri.com/. Procitajte vise

 • 05 Mart 2015

  Radeći zajedno - I faza

  CiviKos Platforma sprovodi projekat „Radimo zajedno u cilju postizanja produktivnog odnosa u radu između civilnog društva i vlasti na Kosovu“,... Procitajte vise

 • 13 Novembar 2014

  Radeći zajedno - II faza

  Prema produktivnom radnom odnosu između civilnog društva i vlasti na Kosovu – Druga Faza
  Trajanje: Novembar 2014 – Novembar 2016 Procitajte vise