• Strateški mehanizmi (infografika)

  Download
 • ULOGA I ZADACI GRUPA ZA ZAGOVARANJE (Infografika)

  Download
 • VLADINA STRATEGIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 2019-2023 (Infografika)

  Download
 • IZVEŠTAJ NADGLEDANJA-SPROVOĐENJE VLADINE STRATEGIJE O SARADNJI SA CIVILNIM DRUŠTVOM TOKOM 2013-2016

  Download
 • JAVNE KONSULTACIJE SA ORGANIZACIJAMA ČLANICA CIVIKOSA TOKOM 2015 GODINE

  Download
 • Revizorski izveštaj 2012 - CiviKos

  Download
 • Izveštaj o radu Platforme CiviKos za 2012-2013 godinu

  Download
 • Godišnji izveštaj CiviKos 2014

  Download
 • Revizorski izveštaj 2013 - CiviKos

  Download