• 05 Novembar 2021

    Okvir za unapređenje primene minimalnih standarda za javne konsultacije za period 2021. - 2025

    Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera, u 05. novembra 2021, na zajedničkom okruglom stolu sa civilnim društvom i koordinacionim... Procitajte vise